TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
Đăng ký đổi mật khẩu email sinh viên
Mã số sinh viên

* Vui lòng nhập đúng họ và tên trong thẻ SV.

Họ và tên
Số điện thoại
Lớp

* Vui lòng nhập địa chỉ email cá nhân có thể kiểm tra được khi hệ thống gửi tự động.

Email nhận mật khẩu mới
Lý do

* Vui lòng upload mặt trước của Thẻ sinh viên.

Gửi thông tin

* Mọi thắc mắc liên hệ: SĐT : 024.3868.2203 - 024.3868.1643 hoặc Phòng 905A - Thư viện Tạ Quang Bửu gặp cô Thủy, cô Hòa.